Avstånd plintar bärlina

Det är viktigt att du gräver ner dem ordentligt och på rätt avstånd så att altanen. För bärlina med måtten x 1mm ska plintarna stå på 5-meters bredd . Undrar vilket avstånd som kan vara lämpligt att placera plintar på? Bygga altan – hur tätt mellan reglarna och plintarna – Husgrunder.

Hej Ska bygga en altan och undrar kort och gott hur många plintar jag . Skillnad mellan bärlina och.

Bärlina av konstruktionsvirke kan utföras av dubbla virkesstycken med . För att säkerställa konstruktionens bärighet bör avståndet mellan plintarna. Utmed husgrunden fäster man en bärlina. Om marken är plan, jämn och väldränerad kan man lägga bärlinorna på trädgårdsplattor av betong istället för på plintar.

Avståndet mellan plintarna och därmed hur många plintar du ska använda avgörs. Den undre delen av regelverket består av de så kallade bärlinorna . Med en fasad av trä kan du använda huset som stöd för att fästa en bärlina. Samma max- avstånd gäller mellan bärlina och den första raden med plintar.

Allt från grundsättning, sättning av plintar , bygga regelverk, bygga altantrappa, skruva trall och fris, klä in altanen och bygga altanräcke.

Samma gäller från bärlinan som sitter fast i huset ut till första raden med plintar där bärlina nr två skall . Spännvidden mellan stödpunkterna (som vanligtvis är plintar ) får inte vara för stor. Bärbjälkarnas dimension tillsammans med golvbjälkarnas spännvidd ger alltså avstånd mellan plintar under bärbjälke. Dimension på Spännvidd för golvbjälkar,.

Väg av och palla upp ramen på ställen du vet att det inte hamnar några plintar. Fäst eller reglar på mitten och skråspika fast bärlina. Annars är det bättre att gjuta sina plintar själv. Golvbjälkarnas dimension bestäms av avstånd mellan bärlina och den tilltänkta lasten på . Färdiggjutna plintar med stolpskor finns att köpa från exempelvis S:t Eriks.

Främre bärlina : Ett normalt mått. Använd en distans som är 2-millimeter för att få samma avstånd mellan springorna så att vattnet rinner av golvet. Plintarna är grunden för din altan. Det går också att gjuta egna plintar ner till frostfritt djup, eller isolera.

Här beskrivs grundläggning på plintar som är en lämplig grund – läggningsmetod på. Den övre syllen p skarvas halvt-i-halvt i hörnen och spikas i bärlina. Ett däck på × meter kräver åtta plintar om sidan är förankrad i huset. Längsta avstånd mellan plintarna för bärlinorna är cirka meter.

När du har lagom avstånd mellan stakpinnarna gräver du ur så djupa hål.

Avstånd i meter mellan plintar längs bärlina (A) .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez