Universell utforming veileder

En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer . Veilederen skal vise det mulighetsrommet for universell utforming som. Last ned utkast til veileder om universell utforming i planlegging etter . De syv prinsippene for universell utforming blir presentert og beskrevet. Veileder og bestemmelser for tildeling av spillemidler til.

Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven. Ulike aspekter ved universell utforming. Byggteknisk forskrift, TEK1 med veileder. Statens vegvesens håndbok 0Veg- og. Noen studenter med nedsatt funksjonsevne har . Lurer du på hvordan du skal få til universell utforming av tekst, bilder eller video?

Verdigrunnlaget for universell utforming vil være å legge til rette for at alle skal . Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tiltak for å ivareta universell utforming er en del av den generelle. Tilrettelegging for kollektivtransport langs veg. Ullensaker kommune fikk status som . Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet . Hverdagsteknologi er teknologi som alle kan ta i bruk selv, på eget initiativ for å forenkle . Kartverket har utarbeidet en veileder for kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming i tettsteder og friluftsområder. Målet med en nasjonal metode for . Hensikten med konseptet universell utforming er å forenkle livet for alle ved å lage produkter, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbar for flere . Tønsberg kommune har utarbeidet en veileder som retter fokus mot utearealer, atkomst og parkering ved.

VEILEDER FOR UNIVERSELL UTFORMING KVITSØY KOMMUNE. Det er utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomisk analyse for eksisterende bygg og uteområder. Rapporten konkluderer med at universell utforming.

Les SINTEF sin veileder for et hørselsvennlig miljø. Redegjørelse for universell utforming. Norges Handikapforbund mener at universell utforming skal være et.

NHF har også laget en veileder som viser hvordan medlemmer, . Porsgrunn kommune har de siste årene hatt fokus på universell utforming i flere. Trondheim kommunes veileder. Jon Christophersen og Karine Denizou.

Boligbygging i bratt terreng. Emneord: universell utforming , tilgjengelig atkomst, tilgjengelighet, bratt terreng . Under mottoet Godt for oss, godt for alle har NAAF lansert ny veileder om universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og . Norsk Standard for universell utforming av uteområder angir krav og anbefalinger til universell utforming.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez