Symptomer på muggsopp i huset

Dersom symptomene forsvinner når man er borte fra boligen en ukes tid er . Symptomene som forekommer ved muggsoppallergi er vanlig også ved. Det kan være tilstrekkelig med små mengder muggsoppgift i huset for at det skal . Vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader. Skjulte fuktskader i huset kan gjøre deg trøtt og forkjøla.

Regelen var at dersom det ble oppdaget sopp skulle presten kontaktes. Kom det ennå et nytt soppangrep etter en ny uke måtte hele huset rives, forteller. Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals . Det kan vokse muggsopp i huset ditt uten at du vet det, grunnet en ukjent lekkasje,.

Symptomer inkluderer hosting, pustevansker og tetthet i lungene. Norges Astma – og Allergiforbund)Du kan bli syk av inneklimaet i ditt eget . Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og. Mange melder også om diffuse symptomer , som hodepine, .

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp , bakterier, midd og alger i innemiljøet. Les mer om fuktskader i huset. For å redusere faren for vekst av mugg , bør luftfuktigheten holdes under 60 . På utsiden av huset er de ufarlige, men svertesopp innendørs kan . Hvis du bor i et fuktig hus eller har fukt og muggsopp i boligen, så er du utsatt for en økt risiko for symptomer på luftveissykdom, luftveisinfeksjoner og forverring . Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier.

Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt. Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende nese, . De som har muggsoppallergi reagerer med allergiske symptomer. Fukt, mugg , råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig medvirkende.

Derfor vil selv en moderat økt risiko for denne type symptomer i fuktbelastede hus , kunne medføre plager for et stort antall personer. De vanligste symptomene er: Hodepine, gjentatte luftveisinfeksjoner, rennende øyne. Det skal ikke være fukt i et hus og selvfølgelig heller ingen muggsopp. Kontroll i alle slags hus , leiligheter, hytter, bygninger, campingvogner, båter m. Kontroll av fuktskader, vannskader, inneklima, muggsopp og råte krever .

MUGGSOPP I VED: Visste du at det er svært vanlig å få med seg. Det som kan virke som små, trivielle symptomer kan etter hvert føre til mer. Derfor er det viktig å holde huset tørt ved å sikre god ventilasjon og utlufting, . Allergi og høyfeber-liknende symptomer kan oppstå, slik som nesetetthet,.

Mugg kan trenge inn i huset gjennom alle typer åpninger, slik som åpne dører eller . I hus og boder som har vært avstengt en stund finnes det gjerne mye muggsopp. Jeg mener å huske at symptomer på at det er mugg , sopp og. Det bevitnes at symptomene går over når en kommer ut av muggsoppmiljø.

Vanlige symptomer ved en muggsoppskade kan være astma, allergi, hodepine. Angrep av muggsopp er blant de vanligste byggskadene vi finner i norske hus. Dette gir perfekte vekstforhold for sopp. Særlig eldre hus med høy luftfuktighet, basisk materiale (teglsteinsmur) og treverk sammen er utsatt.

Muggsopp og fukt kan gjøre skade på både hus og helse.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez