Impregnerte lekter

Justert lekte 23xmm impregnert furu. Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnerte lekter. Kledningen er Cu- impregnert (kobber) for langtidbeskyttelse mot råte og insektangrep. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken.

Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord.

Trelast for dette formålet benevnes som sløyfer, rekker og lekter. Impregnerte lekter – buntet. Som sagt tenkte jeg å bruke impregnerte materialer og vurderer 23x0eller 30x0nederst mot taket og 36x0som lekter.

Selges KUN sammen med Lindab Takplater. Rustfri plateskrue med pakning til impregnerte lekter. Lager av ”stikker” i Skogfrøverkets kjeller. Stikkene var lagd av impregnerte lekter ( X cm).

De var kvesset i den ene (nedre) enden og innsatt med rødbrun m. Til å feste sløyfer og lekter må man bruke spiker eller skruer som er varmeforsinket eller har tilsvarende korrosjonsbeskyttelse. Alternativt kan det benyttes skruer . Leveres justert i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. Det anbefales å bruke impregnerte sløyfer og lekter. Høyden på mønekammen er avhengig av takfallet og hva slags lekter og sløyfer som blir brukt. CU- impregnerte lekter har lang . Lekter og rekker, Cu- impregnert.

PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE. Rekker benyttes til rekkverk. Sløyfer benyttes som en underlekt for å drenere bort vann og fukt. I tilleg har vi takrenner, dæltak og gjerdestolper.

Selger meter × mm lekter i Møre Royal impregnert furu brun. Type kledning: Plane plater av Aquapanel Outdoor. Andre krav: Ja b) Materialer.

Steni fasadeplater monteres som luftet fasade på impregnerte trelister.

Platene skal monteres på lekter av impregnert treverk minimum 21mm tykke, eller lekter. Husk at det aldri skal benyttes impregnerte lekter i kombinasjon med. Det er levert og montert nye gavlstein, impregnert . Til konvensjonell listetekking er det naturlig å benytte impregnerte trekant lekter og to-lags tekking.

Tekkingen vil da bestå av Icopal 2-Lag.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez