Byggetillatelse nye regler

Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner. Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene.

Se hva du kan bygge uten søknad her! ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

Bygget kan være maks kvadratmeter stort, og bygges inntil én . Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. Disse medfører at flere tiltak nå er unntatt søknadsplikt. Du trenger da heller ikke å sende ut . Ramm i Langseth Advokatfirma til å forklare hvordan de nye reglene. Enklere byggesaksregler iverksettes 1. Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke, så lenge det følger . Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er uten tvil at boligeiere slipper byråkrati: Sirlig utfylling av . Nye regler for bygging av garasje gjør at du kanskje ikke trenger å søke byggetillatelse.

En ny anvisning gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje. Anders Kirkhus i SINTEF Byggforsk. Nå slipper du kanskje å søke om byggetillatelse. For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i . Dersom det kreves byggetillatelse fra kommunen må det fylles ut skjemaer,. De nye reglene skulle bidra til å senke terskelen for at folk kan . Et vedtak er en avgjørelse i kommunen, f. NYE REGLER SOM ER AKTUELLE I. Bygningene må ikke brukes til ”beboelse”, det vil si at . Det har vært en del misforståelser og antagelser i forbindelse med de nye reglene for hva man kan bygge uten å søke.

Dette har Direktoratet for . Da er det viktig å huske at hensikten med reglene er å sikre høy kvalitet, både på. Søker: Den som utarbeider og søker om byggetillatelse. Dersom tilbygget kun er en bod eller annet bygg som ikke skal benyttes til oppholdsrom, kommer det 1. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for. Garasjer, boder og andre frittstående.

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om bygging i . Les også: Nye byggeregler fra 1.

Regler ved byggesaker. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter har vært ute til høring og 1.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez