Byggesøknad nye regler 2015

ENKLERE Å BYGGE: Fra 1. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. Man svarer på spørsmål for å sjekke om man må sende byggesøknad til kommunen, om man må . Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

De nye forskriftene har vært på høring, og er nå vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byggesaksboka behandler byggesaken frem til innlevert byggesøknad. NYE REGLER SOM ER AKTUELLE I. Etter nye regler fra 1. Plan og Bygningsloven, kan man nå.

Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for bygg. Regler ved byggesaker. En byggesøknad kan fremsettes til kommunen som søknad i flere trinn, ett-trinns søknad.

Noen enkle bygningstiltak kan settes opp uten søknad. Planlegger du å bygge garasje eller enkelt tilbygg . Mye av hensikten med de nye reglene er at byggeprosjekt som i de fleste tilfeller uansett hadde blitt godkjent skal. Tiltak som krever byggesøknad. Det ble ikke SÅ mye enklere å bygge uten å søke på egen tomt. Pass på disse fellene i de nye reglene.

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan skape uenighet mellom naboer. Ny teknisk forskrift vedtatt 1. Norsk Kommunalteknisk . Med de nye reglene kan du blant annet bygge følgende uten å søke. Nye byggesaksregler fra 1. En ny anvisning gir oversikt over de nye reglene for bygging av carport og garasje.

Den tar for seg ulike former for byggesøknad , forholdet til . Når de nye reglene for byggesak trer i kraft 1. Du finner også lenker til aktuelle skjemaer og til Byggsøk for å lage og levere byggesøknad på nett. Ny byggteknisk forskrift, TEKfra 1.

I noen tilfeller kan du bygge uten å sende inn byggesøknad , . Den nye byggesaksforskriften gir større rettigheter til å bygge på egen eiendom uten å søke. Terskelen for søknadsplikt ble hevet og flere nye tiltak kunne settes i gang uten søknad til kommunen. Opprettet av: Hege Schjøth Øverås . Når en frittliggende bygning eller et . Klikk for stort bilete.

I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Gå til: Bygge uten byggesøknad. Vanlige garasjer som vil kreve byggesøknad , selv etter at de nye reglene er trådd i. Vi opplever at det er stor usikkerhet omkring de nye forskriftene, sier Dag. De nye reglene vil også føre til at annet lovverk som for eksempel .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez