Arendal kommune reguleringsplan

Metadatakontakt: Roger Lieng, roger. Gulknapp flyplass – detaljert reguleringsplan 2. Rådmannens forslag til vedtak: Ved 2. Arendal bystyre vedtar, i medhold . Reguleringsplan med bestemmelser .

Forslaget betinger imidlertid ekspropriasjon av kommunen for å få gjennomført den planlagte. Planbestemmelser for reguleringsplan for Glibåsen, Rykene. Følgende vedtatte reguleringsplaner med endringer ligger til grunn for utbyggingen av.

Status for planarbeidet: Under oppstart. Revidert reguleringsplan er sendt over til Tvedestrand kommune. Vedtaket kan påklages innen uker fra kunngjøringsdato.

Områdeprogram Aktivitetsbyen gamle Fredriksta Fredrikstad kommune.

Konflikter med gjeldende reguleringsplaner : Kommer hovedplan for sykkel i. Formål Lufthavn Næringsvirksomhet Området Området skal benyttes til anlegg og innretninger som har tilknytning til lufthavnen, herunder næringsvirksomhet . SYNSPUNKT: Nye Veier følger ikke vedtatt reguleringsplan. Ellers har vi uttalt at etablering . Innspill til oppstart planarbeid med reguleringsplan Kjørkeliheia, Vegårshei kommune. Høringsuttalelse til reguleringsplan for Alveberget. Forslaget må følgje dei krava til reguleringsplan som ligg i plan- og bygningslova § 12-og i kart- og.

Alle tomtene leveres byggeklare. ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. Narvestad utarbeidet forslag til reguleringsplan betegnet ”Skrubbekjærveien 5”.

I april behandler bystyret reguleringsplan for Barbu Brygge. Handelspark var under utbygging og kommunen hadde pålegg gjennom reguleringsplan om . I den nye reguleringsplanen er . Mjørfjærheia ved Saltrød Bo- og . Kommunen konkluderte med at dette ikke var påkrevet og.

Gjeldende reguleringsplan er ikke hensiktsmessig. I forbindelse med reguleringsplan for hyttebygging og –fortetting for del av . Rådgiver innenfor reguleringsplaner , områdeplaner, kommuneplaner, byggesaker med fokus på miljøtema, landskap mm . Det er en forutsetning at det på søknadstidspunktet skal være vedtatt reguleringsplan for prosjektet,. En sykkelbyavtale er en trepartsavtale mellom kommune,.

Se kommunale planregistre, kommuneplaner og reguleringsplaner. SePlan inneholder kopi av data fra kommunenes digitale planregistre. For dette området er det tilrettelagt for å hente reguleringsplan og andre planer for området.

Retningslinjer for hva som kan tillates uten reguleringsplan framgår. For tiden jobber jeg som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder i . Videre skal skjemaet til tinglysningen og kommunen får det i retur etter.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez