Apixaban bivirkninger

Før oppstart og behandling les sikkerhetsinformasjon. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger , inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Vanlige bivirkninger er blødning, kontusjon, neseblødning og hematom. Den totale forekomsten av bivirkninger relatert til blødning med apiksaban var i apiksaban vs enoxaparinstudier.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Direkte faktor Xa-hæmmer indeholdende apixaban. NOAK (non-vitamin K oral antikoagulantia). DOAK (direkte virkende perorale antikoagulasjonsmidler) har i omfattende kliniske. Den samlede forekomst af bivirkninger som blødning, anæmi og . ARISTOTLE ( apixaban ) n = 18. Disse bivirkninger kan forekomme ved behandling i forbindelse med knæ- eller hofteoperation.

Ulovlig markedsføring av apixaban.

Kardiovaskulære bivirkninger ved testosteronbehandling? Leverbivirkninger (gjelder kun for apixaban ). Oct Mekanismen for nye antikoagulasjonsmidler sammenliknet med de eksisterende, i praksis dabigatran, apixaban , rivaroxaban og bivalirudin. Eliquis) som Pfizer og BMS har distribuert.

Apr dabigatran, apixaban og rivaroksaban. Slike bivirkninger kan være tegn på at du får for stor dose av det . This study aims to determine if treatment with apixaban , compared with aspirin, will reduce the risk of ischemic stroke and systemic embolism in patients with . ELIQUIS ( apixaban ) er en peroral antikoagulant som hemmer faktor . Oct De øvrige bivirkninger , som ikke relaterer til blødning, afhænger af, hvilken type blodfortyndende medicin, man får. Kontraindiceret til patienter med mekaniske hjerteklapper.

Den fælles europæiske lægemiddel- myndighed (EMA) . Denne artikel handler om apixaban -anvendelser, . Aug I gruppen på apixaban var der to dødsfal mens der var et enkelt i. VIRKNING OG ANVENDELSE ELIQUIS indeholder det aktive stof apixaban og tilhører en gruppe . Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger , men ikke alle får bivirkninger. Apr Ved de ikke-allergilignende bivirkninger øges hyppigheden med større dosis.

Dabigatran, rivaroxaban, apixaban , edoxaban, digoxin. Den apixaban er et antikoagulerende forbindelse, en direkte hæmmer af. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger.

Dersom byttet ikke gjøres helt riktig, kan det føre til flere bivirkninger. Apixaban elimineres fra kroppen primært via fæces. May Der er nemlig tale om en kraftig underrapportering af bivirkninger , mener.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez