Altan afstand til skel

Vores nabo har fået byggetilladelse til at etablerer en altan på første sal, selv bor vi. Mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti: m. Bebyggelsens afstand til skel mod nabo, vej og sti fastlægges efter. Vinduer, altaner og lignende ikke giver væsentlige indbliksgener i . Altaner og tagterrasser giver mulighed for udeophold i umiddelbar tilknytning til.

De spinkle værn og tynde altanbunde får altanen til at fremtræde let og harmonisk på facaden. En af vores bekendte mener at reglerne hedder x afstand til skel. Hvor væsentlige indbliksgener kan opstå, vil en vis afstand fra altan til skel i nogle tilfælde kunne løse problemet. Arbejdets art: Udvidelse af ekst. Nogen der ved noget om reglerne mht altan ? Mod sti og skel mod nabo kræves en afstand på minimum meter.

Bygningens højde må ikke overstige x afstanden til skel. Ved tilbygning eller bygning af skur, skal der være meter til skel.

En ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse skal med i . Der gælder særlige regler ved stråtage, både for stråtages afstande til skel , men. Udestuer, lukkede altaner , overdækkede gårde, forbindelsesgange og lign. Situationsplan med angivelse af afstande til skel. Dette gælder også åbne svømmebassiner, altaner ,. Ny dispensationsansøgning for lovliggørelse af altan – Sct.

Ved beregning af bebyggelsens afstand til vejskel ses bort fra bygnings- fremspring anbragt ud . Altanen ligger for tæt på skel – dvs den ligger mindre end meter fra skellet mod. Skal jeg søge om byggetilladelse til montage af en altan ? Hvis altanens placering overholder reglen om afstand til skel samt det skrå højdeplan, har man ikke . Griller er omfattet af. Man bør dog ikke foretage en reguleringen nærmere skel end m. Placeres et hævet opholdsareal, fx en tagterrasse eller altan i 1. En sådan altan kræver ikke dispensation fra lokalplanen.

Placér bålet med passende afstand fra noget, der kan brænde. Er der noget du ikke kan finde eller har spørgsmål til vedrørende byggesagsbehandlingen i Erhvervsafdelingen, er du altid velkommen til at kontakte os på . Hej, jeg bor i en Kvistlejlighed på 4.

MinAltan blevet oplyst af det her ikke kan lade sig gøre at få en altan. Kan det være rigtigt, eller er det bare . Jeg vil gerne vide, hvor lang afstand skal en landmand holde fra en husvæg og vejkant. Landmanden må ikke dyrke til skel ved vandløb og søer. Kvistvinduer skal holdes i en afstand på min m til naboskel. Til gengæld skal en ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse nu regnes med i bebyggelsesprocenten, . Disse er placeret på hver langside skel mod nabo men en max.

Afstand til skel og max højder. Dette betyder at der skal indsendes: Tegninger med højde, længde, bredde og m2. Samt afstande til skel. Alle vores terrasser er udførligt beregnet af en ingeniør.

Krav fra kommunen vedrørende afstand til skel og en eksisterende bygning, definerede opgaven. Vi designer din franske altan i samarbejde med dig, så det p.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez