Akseltryk bil

Når bilens akseltryk kendes kan den rigtige undervogn vælges. Af denne typegodkendelse vil akselvægten for de forskellige varianter af din bil fremgå. Når du har fundet din variant i listen, vil akselvægten være listet ud for, . Kapitel Køretøjers akseltryk. Vogntog, der består af 2-akslet bil med 3- akslet sættevogn, som i forbindelse med intermodal transport .

Jeg er i tvivl omkring hvor jeg læser de præcise tal på akseltryk. Uddybning af transportaftalen om højere akseltryk og totalvægt på lastbiler. Fællesskabet, eller hvis hver aksel har tvillingehjul,og det maksimale akseltryk på ton på hveraksel ikke overskrides. Når en trailer med en tilladt totalvægt på 7kg belæsses til en faktisk totalvægt på 80kg, er overskridelsen =. Bøde ved overskridelse af tilladt akseltryk. Det sker for at måle vognens faktiske akseltryk , der ikke må være højere end angivet i registreringsattesten.

Når kørertøjerne passerer, registrerer stationerne blandt andet akseltryk , antal aksler, længde og totalvægt. Vi har målestationer steder fordelt .

Registreringspligtigt påhængskøretøj til bil må endvidere ikke have en bredde, der. Det samlede akseltryk for en akselgruppe med to aksler må ikke overstige. En bil skal være udstyret med dæk med et loadindex, der svare til det enkelte hjuls maksimalt tilladte akseltryk. Du finder loadindexet skrevet på siden af dækket . Summen af et køretøjs fastsatte maksimale akseltryk angiver køretøjets.

GT HR fjedre hjælp AKSELTRYK. Akseltryk på bil – Toyota Extreme Forum toyotaextreme. Jeg har spurgt før, men ingen kan åbenbart svare.

Hvordan finder jeg akseltrykket på en given bil ? Men på en akslet bil , der må man have tons på trækakslen. Det tilladte drivakseltryk forhøjes fra til 1 hvis drivakslen er forsynet med tvillingemonterede dæk og vejvenlig affjedring. For bogie med to aksler kan det samlede tilladte akseltryk være indtil:. For 3- akslet bil til sættevogn, hvis EF-tilladte vogntogsvægt i visse tilfælde må overstige.

Nå den er sat på min bil har jeg et kugletryk på 100kg, Så nu er mit akseltryk på . Min bil har jo aksler og campingvognen en aksel. Hvor finder jeg akseltrykket og er det de ialt aksler, der skal lægges . V-værdi for trækkende bil med mekanisk affjedring.

For enhver bil oplyses påhængs- køretøjets største . Bil : motorkøretøj, der er forsynet med eller .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez