Ugras i eng

Det gamle ordtaket godt begynt er halvveis fullendt gjelder også ugraskampen. God brakking før nytt gjenlegg gir en god start på enga. Gode og effektive førebyggende tiltak er helt nødvendige for å få en gode og varige resultater. Felleskjøpet Rogaland Agder har har laget en ny brosjyre som vi . Vanlege ugras i eng og beite.

Tabell over vanlege ugras i eng og beite.

Redskapet kutter ugraset i enga samtidig som at graset skånes. Ugraskutteren er traktormontert og har ei rekke kniver som kammer veksten. Denne rettleiaren fokuserer på ugras som er problematiske i eng og beite. Etablering og oppformeiring av einskilde ugras kan føre til økonomiske tap. Grasmark til eng og beite dekker av jordbruksarealet her i landet, på Vestlandet hele.

I senere år har sivarter blitt et økt . Målsettingen bør være å holde både slåtteenger og beiter frie for ugras, slik at fôrkvalitet og fôropptak oppretthol- des. Problem med ugras i eng og beite. Tistel – Klikk for stort bilde.

Landbruksforvaltningen i Gjesdal kommune har også i år fokus på ugrasproblem i jordbruksareal. Fleirårige ugras med stort rotsystem må følgast opp med behandling over fleire år. Sådde ei myr med engblanding i juli. Graset spirte ganske greit men ugras tok litt overhånd etterhvert.

Nå er enga en deilig miks av gras og . Flerårige ugras i eng og beite. Kontakt Norsk Landbruksrådgivning. Det er gitt off-label godkjenning med Ally SX.

Velg hvilken ugrasart du ønsker å finne egnet preparat til. Plansje over ugras i eng , beite og gjennlegg – Haugaland. BRUKSOMRÅDE: Mot ugras i eng , beite og i fruktha- ger, mot tofrøblada rotugras i korn uten kløver og mot frøugras i korn (uten gjenlegg) i blanding med andre. Opptrer som ugras i eng , beite, hager og alle typer åkerkulturer.

Fagstoff: Dette fagstoffet handler om ugras i eng. Mye ugras i enga gjør avlinga og kvaliteten på avlinga dårligere, og det gir dårligere . Ugras er planter som konkurrerer med nytteplantene i land- og hage-bruk. På eng og beite er soleier, høymol, tistler, einer og sølvbunke, samt . Fiskå Mølle har frø til fornying og reparasjon av eng. Er det dårlig drenering, tett jor for låg pH eller mye ugras som er årsakene til at enga gir .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez