Tilbygg hus regler 2015

De nye reglene for tilbygg inntil 50Muten ansvarsrett og som selvbygger . Regler ved byggesaker. For hus – og hytteeiere som går med planer om et tilbygg , om å sette opp et lite uthus eller. Les også: Nye byggeregler fra 1. Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for . Når du skal bygge tilbygg til bolig er det tre ulike kategorier som er aktuelle.

Avhengig av tilbyggets. Ved å bruke reglene taktisk kan du bygge ganske mye uten å søke. Pass på dreneringen inntil huset. ENKLERE BYGGEREGLER : 1. Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

Lover og regler om bygg uten å søke. Se hva du kan bygge uten.

Tilbygg til huset kan være på inntil kvadratmeter. Det kan være balkong, . Man kan også bygge tilbygg på maks m², for eksempel balkong, veranda,. I artikkelen får du vite alt om regler og hva du må sjekke. Jeg ønsker en uforpliktende husprat med en rådgiver.

Nye regler gjør det enklere å bygge tilbygg og føre opp mindre bygg på egen. Tenker på å bygge enkel carport. Jeg tenker på å bygge en enkel carport på siden av huset. Sålenge den henger sammen med huset så regnes det som et tilbygg , selv om det ikke er noen dør . Søknadspliktige nybygg, tilbygg , endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver tillatelse fra.

Men det finnes likevel fremdeles klare regler og begrensninger som må følges, og det har. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal informasjon om tiltaket og plasseringen meldes til . I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt.

Men Kommunal- og moderniseringsdepartementets nye regler kan . Oppføring av tilbygg er søknadspliktig. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket, eller om tiltaket er avhengig av en ansvarlig .

Unntaket fra søknadsplikt etter de nye reglene gjelder kun når tiltaket er i tråd med . Direktoratet for byggkvalitet. Om planbestemmelsene ikke er til hinder kan du fra 1. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar!

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez