Salpeterudtræk på mursten

Hej Vi har netop fået nyt hus og har i den forbindelse en del såkaldte kalkudblomstr. Kan jeg imprægnere min murstens facade mod vandindtrængning? Rengøringsmiddel til salpeterudtræk , betonslør, rust, kalk.

DeSalin K anvendes primært udendørs til facader, belægning og rustfjerner på skiffer. Afsyring af ny muret ydervæg?

Dette indlæg indholder billeder og beskrivelser af mursten , der kan vække. Salpeterudtræk er hvide plamager på muren og kommer når . Hvordan fugt vandrer i murværk bestemmes for en stor del af mørteltypen. I ældre murværk med kalkmørtel vandrer fugt relativt højt og langt, og fugten og . Erfaringen viser, at afsyring af murværk ofte er årsag til forskellige former for skader og især på murværk med gule mursten.

Derfor bør det tilstræbes at mure så . Den mest anvendte benævnelse er måske kalkudfældning.

Det er dog ikke kalk, der udfældes fra beto- nen men calciumhydroxid . Der skal altid mures så rent som muligt. Det optimale er, at afrensning undgås eller minimeres. Hvis det er nødvendigt, kan der . Brug IKKE saltsyre til afrensning af mursten , Rens med det bedst. Nu har vi fundet midlet og teknikken til at klare problemet og som de ENESTE, kan vi fjerne salpeterudtræk fra huse.

Jeg huskede nok, at man mod salpeterudslag på mursten ofte brugte fortyndet saltsyre, men også at det faktisk ikke altid hjalp ret meget. Murværk afsyres for at fjerne mørtelrester fra opmuringen, men processen indebærer risiko for skader – såvel misfarvninger på fuger og mursten som svækkede . Fjernelse af salpeterudtræk og kalkudblomstring. Ved betonkonstruktioner består facaden almindeligvis af partier med mursten eller puds. Overfladebehandling af udvendigt murværk og puds. Huse med facader i blank mur, dvs.

Produktet anvendes primært udendørs til. Vi kan rykke ud i hele Danmark og yde vores meget populære mursten rens, hvor. Salpeter udtræk ses oftest i murværk eller støbte konstruktioner som kælder vægge.

Det er ikke sikkert at salpeteren er synlig, men ser du buler på tapeten og.

Lad Allans Murerservice imprægnere og overfladebehandle dit hus. Vi specialiserer os i overfladebehandling og fotokatalyse. Jeg kan umiddelbart læse mig til at sådanne udtræk burde forsvinde af sig selv med tiden og desuden ikke skader murværket, er det korrekt? Vi ser fra tid til anden hvidligt udtræk på især fuger, men også mursten. Denne Villa har haft store udfældninger af salpeter gennem år.

Vi har hjulpet mange firmaer til at få pæne facader, se vores referencer: Egå Gymnasium, Ceres Corner, Silkebog motorvejsbro og Lighthouse Aarhus. Vi fjerner det kemisk med en naturlig syre der ikke . Våde omgivelser skaber grobund for alger, salpeterudtræk , kalkudtræk, rustudtræk, betonslør, m. Din SurfaPartner renser alle overflader og får dit hus til at . Dette er en ganske naturlig proces og opstår ligeledes på mursten.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez