Norrønt språk til moderne norsk

Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to tusen åra. Akkurat som i våre dager var også norrønt språk. Skriftlig og muntlig språk i. Denne artikkelen presenterer resultat av valensundersøkingar av lek- sikalsk nærskylde verb frå det norrøne og det moderne norske språk – steget.

Norrønt var språket vi brukte i No.

Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap. På hjemmesiden hans finner du videoklipp av ham hvor han snakker urnordisk og norrønt. På Island derimot, bodde det ingen innbyggere da nordmennene kom, og derfor stammer moderne norsk og islandsk språk etter norrønt. Moderne norsk har mange spor etter det norrøne . Språk har alltid vakt sterke følelser.

Språket har nemlig forandret seg enormt mye. På det norrøne språket (som på islandsk) betegner imidlertid norrǿnt mál sammen med dǫnsk tunga (dansk tunge) det felles nordiske.

Slik er det også i moderne norsk. Det norrønt språket ble brukt i Skandinavia fra ca. Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag. Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra opprinnelsen i urnordisk fram.

Mellomnorsk er overgangen fra norrønt til moderne norsk. Det er ikke lett for oss å forstå islendingene når . Personlege pronomen med objektsform i aktiv får . Overgangen frå norrønt til moderne norsk. Introduksjon til de viktigste forskjellene mellom norrønt og moderne norsk. Imidlertid finner vi igjen storparten av ordforrådet i norrønt i moderne norsk , så helt utdødd kan vi ikke si at språket er.

Dessuten var rester av norrøn språkbruk . Les dei tre linjene frå Heimskringla. Kva for ord kjenner du att i moderne norsk , og kva for ord kjenner du ikkje? Særmerke ved norrønt språk Var þar at kona . Skole og leksehjelp: Fikk om norrønt språk og ættesagaer i VK2.

I uke skal Vgetter planen bli introdusert for det norrøne språket , og elevene.

De aller fleste bokstavane i det norrøne språket uttaler vi som i norrøn ti . I norrønt språk har man fire kasus. Islandsk er ikke mer norrønt enn det moderne norsk er det, selv om det høres sånn ut. I utgangspunktet snakket man det samme språket i hele det germanske . Vest-Nordisk, eller norrønt mål, spredte seg i Norge og senere med landnåmet i vest, mens Øst- Nordisk fikk rotfeste Sverige og Danmark. Vestnordisk kaller vi norrønt språk , som er betegnelsen av gammelislandsk og gammelnorsk. Hva skiller norrønt språk fra moderne norsk ? Emnet omfattar også den indre språkutviklinga frå norrønt til moderne norsk , noko som skal medverka til samanheng i nordiskstudiet.

Det urnordiske språket utviklet seg så til det vi kaller norrønt språk. Hva er typisk for norske språklyder, norske ord og norske setninger? En språkhistorisk vandring fra norrønt til moderne norsk.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez