Norrønt og moderne norsk

Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to tusen åra. Denne artikkelen er skrevet for å dekke kompetansemålene i R-06. I hovedsak skal teksten sammenlikne norrønt mål med vårt moderne norsk.

Preposisjonsobjekt frå norrønt til moderne norsk. Ei undersøking av valens i leksikalsk nærskylde verb.

På Island derimot, bodde det ingen innbyggere da nordmennene kom, og derfor stammer moderne norsk og islandsk språk etter norrønt. Moderne norsk har mange spor etter det norrøne. Norrønt var språket vi brukte i No. Temaet for denne oppgåva er korleis leddsetningar kan fungere som subjekt og objekt, både i norrønt og i moderne norsk.

Mykje er likt i desse to stadia, og det . Skrevet av Marie Mutoni Arnesen. Alle språk er i endring, og det har de vært hele tiden. Hvis vi dro tilbake tusen år i ti ville vi forstått de som .

Mellomnorsk er overgangen fra norrønt til moderne norsk. I mellomnorsk forenkles bøyingssystemet . Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap. På hjemmesiden hans finner du videoklipp av ham hvor han snakker urnordisk og norrønt. Overgangen frå norrønt til moderne norsk. Samanliknar vi norrønt og moderne norsk , ser vi at mykje har endra seg frå norrøn tid.

Lær meir om norrønt og lag ein filmtrailer. Det norrøne språket frå stordomstid til død. Kasusspråk og ordstillingsspråk. På Island og i fleire andre land er det tradisjon for å lese norrønt med nyislandsk uttale.

I Noreg har det vore vanleg å bruke ein tilpassa moderne norsk uttale. Slik er det også i moderne norsk : Svak bøyning: den gode . Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag. Ulikheter mellom norrønt og moderne norsk.

Skole og leksehjelp: Fikk om norrønt språk og ættesagaer i VK2 . Introduksjon til de viktigste forskjellene mellom norrønt og moderne norsk.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. I uke skal Vgetter planen bli introdusert for det norrøne språket, og elevene. Les dei tre linjene frå Heimskringla.

Kva for ord kjenner du att i moderne norsk , og kva for ord kjenner du ikkje? Særmerke ved norrønt språk Var þar at kona . Imidlertid finner vi igjen storparten av ordforrådet i norrønt i moderne norsk , . Man ser på bøyningsformen av et ord om det for eksempel er subjekt eller objekt, har genitivsform eller kommer etter en preposisjon. Har moderne norsk ei fast ordstilling? Trur du norrønt hadde same .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez