Norrønt alfabet

Alfabetet måtte tilpasset det norrøne språkets behov. Det eldre, fellesgermanske runealfabetet med 24. Figur 5: De vesentligste runeformene i det norrøne alfabetet i det 13.

I følge norrøn mytologi var det Odin selv som skal ha fått åpenbart runene da han. Og slik som du ser på bildet over er det norrøne alfabetet ganske likt det alfabetet vi bruker . Fra norrønt til moderne norsk.

De skriver først på latin og bruker det latinske alfabetet. Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Norrøn setningsbygning og kasus.

Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt . I ein periode har denne grammatikken vore tilgjengeleg på nettet for gratis nedlasting, først og fremst for at eg . I hovedsak skal teksten sammenlikne norrønt mål med vårt moderne norsk. Det ser ikke ut til at vi klarer å finne symbolet for den siste. Introduksjon til de viktigste forskjellene mellom norrønt og moderne.

I prinsippet står hver bokstav i et alfabet for en språkly det vi kaller et fonem,. Eldre norrønt språk hadde nasale vokaler (som i fransk) og rune nummer fire . Moderne norsk, islandsk og færøysk stammer fra norrønt. Og dette var begynnelsen på yngre norrøn ti også kalt klassisk norrøn. De eldste bevisene man har . Hva tenker du når du hører ordet norrønt ? Kr: Norge samles til ett rike Ny felles religion: Kristendommen Latinsk alfabet innført Ca.

Navnet futhark kommer fra de første bokstavene i alfabetet. Først ble norrønt skrevet med runer og egne norrøne bokstaver med grunnlag i det latinske alfabetet. Det uendrede latinske alfabetet kom til Norge på . Likevel finner vi mange norrøne tekster om dette, med ordene rass-argr.

De som lærte runer, lærte dem etter alfabetet , og det finnes et stort . Med innføringa av kristendommen kom både eit nytt alfabet og eit nytt språk (latin) til Noreg. Språket nordmenn snakket da, kalles norrønt språk. Det var ikke bare et vanlig alfabet , med runene kunne du også skape magi.

Gjør greie for runene, og for overgangen til det latinske alfabetet. Gi en generell karakteristikk av det norrøne skriftspråket sammenlignet med moderne norsk.

Visste dere at den norrøne litteraturen er skrevet på det latinske alfabetet ? Det latinske alfabetet kom til Norge med . Der menneskene bor i følge norrøn mytologi. Repetisjon av norrønt : språk, litteratur og kilder. Skriftspråk – bokstaver og alfabet.

Islandsk er ikke mer norrønt enn det moderne norsk er det, selv om det høres sånn ut. I utgangspunktet snakket man det samme språket i hele det germanske . Trekk en linje mellom begreper og.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez