Navneord i flertal engelsk

På engelsk bøjes navneordene i ubestemt eller bestemt form, samt i ental eller flertal. De tællelige navneord bøjes ved at tilføje endelsen -s i flertal. Engelske navneord danner normalt flertal ved at tilføje endelsen -s: banana – bananas; boy – boys; way – ways; cat – cats 2. Hvis man ikke kan høre at der er . Findes der regler for, hvilke endelser navneord har på engelsk , når de står i flertal ? Navneord , der ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, danner flertal med -es:. Nogle navneord er ikke tællelige på engelsk – derfor aldrig ”a an” foran dem og . Substantiver ( navneord ) dækker over navne på fx dyr, planter, ting,.

På engelsk kan de fleste substantiver sættes i flertal ved simpelthen at tilføje -s: Charles . Flertal dannes normalt ve at der tilføjes et s, og intet andet: one cat – two cats one table – two tables. På engelsk laver du flertal ved at sætte s efter navneordet. De fleste regelmæssige substantiver får tilføjet -s i flertal.

Eksempler: One boy two boys.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez