Male impregnert kledning

Før i tiden het det at du burde vente et år fra det impregnerte trevirket var satt opp til du begynte å male eller beise det. Du kan fint male trykkimpregnert treverk, bare du sørger for å. Selv om treverket er impregnert , har det godt av ekstra beskyttelse, men dersom . Selv trykkimpregnerte gjerder må males. Men før du starter, må du passe på at treverket er helt tørt.

Fleire tusen nordmenn brukar sommaren på å male hytta eller huset.

Det er ulike meiningar rundt korleis ein skal behandle ein ny kledning på eit hus. Vi har akkurat fått satt opp en garasje med impregnert kledning , og ser at. Vi har tenkt å male med Drygolin Plus, og ser at Jotun anbefaler . I perioden mai til og med september er.

Er det nødvendig å grunne fabrikkgrunnet kledning ? Fabrikkgrunnet kledning bør . Denne bruksanvisningen gjelder for ny ubehandlet kledning. Treverk er den mest benyttede kledningstypen i Norge.

Trykkimpregnert treverk blir av miljømessige hensyn i dag kun impregnert med et kopperholdig salt. I tillegg vil man normalt oppleve at det ikke . Jeg tenker ikke på beis, men maling eller dekkbeis. Royalimpregnert kledning er impregnert med linolje. Jeg ønsker å male for å få samme . Kledning med grunning og mellomstrøk gir følgende fordeler:. Impregnert kledning kan leveres grunnet med Teknos 730.

Når det gjelder å male impregnert trevirke. Visst kan man male impregnert treverk. Men slikt treverk stiller større krav til at fuktighet slipper ut. For å si det litt enkelt: Vanlig trepanel . En bekjent hevder at trykkimpregnert ikke bør males de første to årene.

Da mitt hus fikk ny kledning (vanlig, ikke trykkimpregnert)beiset vi med . Har nettopp kjøpt trykkimpregnerte materialer til gjerdet mitt. Vet at det ble tidligere anbefalt å vente år før d kunne males. Skal du ha utvendig kledning er det mange valg som skal tas i forhold til farge, profil og. Det viktigste er selvfølgelig all tid og penger du sparer på å male.

Alt impregnert treverk bør tørke minst et år (anbefales 2-år) før det kan overmales.

Eksempler på riktig bruk er kledning i utsatte strøk, terrassedekker, gjerdesprosser etc. Generelt bør du derfor bearbeide impregnert tre så lite som mulig. Til sammenligning er konvensjonelt trykkimpregnert trevirke impregnert med.

Hvor ofte en kledning må males avhenger av malingstype, værforhold og . De fleste velger ubehandlet lerk, uten å olje, beise eller male den senere.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez