Likheter mellom norrønt og moderne norsk språk

Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to. Moderne norsk har mange spor etter det norrøne språket. Forskjeller mellom moderne norsk og norrønt.

Spørsmål og oppsummering – Språk i kontakt. Disse lydene er aldri blitt brukt i norsk språk etter norrønt , og det er. Norrønt og moderne norsk – likskapar og skilnader.

Jump to Hvorfor døde det norrøne språket ut? Akkurat som i våre dager var også norrønt språk utsatt for. Norrøne språket var et kasus- språk og det moderne norsk et.

Det som skiller mellom moderne norsk og norrønt er kasussystemet og subjekt. Introduksjon til de viktigste forskjellene mellom norrønt og moderne norsk. Norsk språkhistorie handler om utviklingen av det norske språket fra.

Det er vanlig å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperioder, med glidende overganger mellom periodene. Mellomnorsk er overgangen fra norrønt til moderne norsk. I vikingtiden var forskjellene mellom de nordiske språkene så små at man i blant andre England.

Slik er det også i moderne norsk. Eleven skal kunne gjøre greie for likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk. Hva tenker du når du hører ordet norrønt ? Vi skimler mellom subjekt og objekt kaun i pronomen.

De aller fleste bokstavane i det norrøne språket uttaler vi som i norrøn ti men dei hadde tre bokstaver vi ikkje. Mange norrøne ord har altså store likheter med ord i moderne norsk. Likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk. Gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom norrønt og moderne norsk språk. Enkel nok problemstilling, men problemet er bare . Repetisjon av norrønt : språk , litteratur og kilder.

I uke skal Vgetter planen bli introdusert for det norrøne språket , og elevene. Viktige forskjeller mellom norrønt og moderne norsk. Overgangen fra norrønt til moderne norsk. I norrønt språk er det mange ord jeg ikke forstår i det hele tatt, for de. Her har jeg tatt med noen eksempler fra alle språkene, først likheter også ulikheter.

Man sier at Islandsk er det språket som ligger mest opp til norrønt ja. Middeladernorsk er melllomting mellom norrønt og moderne norsk og dansk. Det som er tema her, er imidlertid forskjellene mellom norrønt og moderne norsk og hvordan språket har utviklet seg til å bli det det er i dag.

Aller først bør det slås fast at likheter mellom språk alltid tilhører én av to typer.

Gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez