Kompakt tak oppbygning

Dette bladet viser oppbygning og tekking av flate og skrå kompakte tak. Kompakte tak har vanligvis bærekonstruksjon nederst og varmeisolasjon under, over . Taktypene som behandles, er: kompakte tak , tak med isolerte takflater og luftet tekning og tak med kalde loftsrom. Anvisningen beskriver oppbygning.

Flate tretak må ha riktig oppbygging.

Når taket skal omtekkes eller rehabiliteres, gir det stor gevinst å etterisolere når jobben først må gjøres. Prinsippiell oppbygning av et kompakt tak. Fall- og avrenningsforhold.

I kompakte tak over oppvarmede rom kan varmegjennomgangen fra innsiden smelte snø . Hardrock takprodukter er trykksterke produkter til utvendig takisolering og. Eksempler på oppbygging av fall: Eksempel på. Rockwool- plater for oppbygging av.

Hovedregelen er at kompakte tak derfor må utføres.

For tak med fall under grader kreves det en membran eller et takbelegg på rull , lagt. Ved oppbygging av konstruksjoner må det tas hensyn til dette. Utvendig nedløp, eller utvendig renne med nedløp, på et varmt kompakt tak , vil føre til at . Generell oppbygning av de studerte takene er av tekningsmateriale, . Ferdig lagt dannes det et sammenhengende tett, sterkt og elastisk sjikt. Oppbygging av kompakt flatt tak.

Dimensjoneringseksempel Sperretak med trebjelke i mønet. Utføres ofte som enten luftede eller kompakte tak. Med å kombinere mellom luftet fasade og kompakt tak kan det resultere i at . Metallplate med stående fals. Profilert metallplate.

OSB gulv-, tak- og veggplater. Beskyttelse av membranen. Denne anvisningen inneholder . Helse Nord-Trøndelag ønsker å skifte ut eksiterende takoppbygning ved sin fløy.

Rettvendte tak defineres som tak med følgende oppbygging : Sperrene . Til tekking av takelementene benyttes enten folie eller asfaltbelegg.

For oppbygning av elementene henvises til SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. Vartdal Plast tilbyr taksystem som fremjar låge energirammer og er mellom dei. Kompakt plate (MWP50) benyttes som toppplate på tak eller til andre bruksområde. Bidragsytere til denne veiledningen har vært IcopalTak AS, Protan Tak AS,.

Luftede tak og kompakte tak er to alternative takutførelser.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez