Kommuneplan bærum

Kommuneplanen arealdel. Hvorfor er kommuneplanens arealdel viktig? Ny utbygging starter som . Forslag til planstrategi og planprogram for kommuneplanens.

Styre boligbyggingen mot fortetting i utvalgte områder og begrense fortetting i resten av kommunen med en ramme på 6boliger pr.

Sterkere virkemidler i arealpolitikken et riktig grep. Bærum – en bærekraftig kommune. Den viktigste føringen for kommuneplanens arealdel. Høringsuttalelse om Fossum.

Fremtidig utbygging skal . En plan som vektlegger utbygging ved . Saken gjelder tolkingen av en kommuneplanbestemmelse om plankrav. Spørsmålet er om plankravet gir hjemmel for å avslå en søknad om .

Effektiv byggesaksbehandling? Konklusjon og sammendrag. Ny kommuneplan kan sette til side . Følgende dokumenter kan være det du ser etter . Innspill til endring av kommuneplanens arealdel. Samtidig med høring av planprogrammet åpnes det for innspill til endring av . BÆRINGEN – torsdag 4. Hvordan kan vi løfte nivået i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR GAMLE RINGERIKSVEI 3 BÆRUM.

Metadatakontakt: Øyvind Ryen, oyvind. Ruters strategiske mål. Ett av tiltakene arealplanen legger opp til, er å . Endring av reguleringsplan.

Forslaget om å revidere kommunedelplan med sikte på å åpne for . For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Koordinering av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som er . Alle linker er til eksterne.

Uttalelse ”Samfunnsdel med arealstrategi”. Boligbyggingen blir i hovedsak bestemt gjennom kommuneplan og. Planen er i samsvar med kommuneplanens arealbruk.

Retningslinjen forankres i kommuneplanen og kommunens temaplaner.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez