Jordbruksverket hund införsel

Reglerna för införsel av hundar , katter och illrar till Sverige varierar beroende på vilket land djuret kommer från. Hur djuret ska resa till Sverige kan också . Införsel från EU och länder. Kraven för införsel av hundar , katter och illrar från länder utanför EU är olika beroende på om djuret kommer från ett listat eller ett icke listat tredje land. Krav för att föra in hundar och katter från länder utanför EU som har fungerande kontrollsystem.

Guiden är till för dig som vill resa med hundar , katter eller illrar till Sverige från ett annat land.

Genom att svara på fem frågor kommer guiden att leda dig till just . Undvik att köpa smuggelhund – för ditt och för djurets bästa! När hundar förs in i landet utan att uppfylla införselskraven räknas de som . Särskilda villkor för hundar och katter som ska resa från Malaysia samt katter från Australien. När du vill ta med din hund eller katt till Sverige måste du alltid anmäla djuret till.

Jordbruksverket är den myndighet som är ansvarig för regler om införsel av . Villkor för införsel av hund till Spanien. Hunden måste föras in i Spanien av den .

Hundar som hålls inomhus ska regelbundet rastas utomhus. Mer information om märkning och införsel av hundar finns att läsa. När djur påträffas i landet utan att kraven för införsel är uppfyllda. Här kan du läsa om införsel av djur i samband med semester och flytt till och från.

Hej Jag skall ta med mig mina två hundar från spanien till sverige inom kort. De har uppdaterad vaccination mot rabies. Från årsskiftet gäller nya regler för att resa med bland annat hund mellan. Och att man stoppat möjligheten för kommersiell införsel av valpar med. Insmugglade hundar kan föra med sig rabies till Sverige.

För att minska riskerna i Norge är kommersiell införsel av hundar från . Det går utmärkt att ta med sig hunden eller katten på båten till Åland. Om du tänker importera en hund är det viktigt att du får med dig rätt. Det får sedan föras in på valfri tullplats i Sverige. Du ska anmäla införsel av hund och katt till tullen.

Att importera en gatuhund är enligt Elina inte oproblematiskt och kan i värsta. Att hunden ska följa med på semestern har blivit en självklarhet för många. Vid resor utanför EU måste man kolla respektive lands införselregler.

Det är inga problem att ta med sin hund eller katt in i Danmark. Vid köp av hund måste man alltid ställa krav på säljaren att hunden hållits och. Det kan finnas nationella regler för hållande av sällskapsdjur som t ex rasförbud.

Vid resa igenom flera länder måste hunden uppfylla införselkraven i varje land . Att köpa en insmugglad hund innebär både en fara för att föra in.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez