Jackon såleblokk

Såleblokken er utviklet for å gi god isolasjon, større stabilitet og solid bæring av ringmur og såle. Jackon såleblokk kombineres sømløst med de ulike Ringmur- . Såleblokken benyttes ved dårlige grunnforhold der det kreves større fundamentbredde. Høyde ytre og indre vange 2mm. Jackon Ringmur er et gjennomprøvd og energiriktig byggesystem for gulv på.

Velg butikk for å se prisen i ditt.

ELEMENTLÅS KOMBI 2JACKON. Tilgjengelig i butikker . Ringmuren er tilpasset ytterveggen og kan kombineres med såleblokk. Såleblokk for bruk ved dårlig grunnforhold og ved behov for et bredere. Produsents varenummer, RIRU600HK. Jackon Såleblokk er en integrert del av Jackon Byggesystemer.

På utsiden overflatebehandles veggen med Jackon Fiberpuss over. Tiltakshaver : Byggekommune: Nesseby. Markedets bredeste sortiment.

Video som viser deg innstøping av LECA såleblokk. Hvordan skjørter jeg jackon såle i hjørnene – Såleblokk hjørne. Først var nicket mitt her Misfornøy men nå har . Såleblokk benyttes der det er behov for større fundamentbredde, for . Jackon ringmur leveres med en utvendig betongbasert fibersementplate. GLAVA såleblokk er for bruk der hvor grunnforholdene tilsier en bredere lastbærer. Sundolitt er bedre enn Jackon.

Det er standar med høyde 30cm 45cm 60cm. Anbefaler ikke 30cm da den har lett for å flyte opp under støping. LECA grunnmur – innstøping av såleblokk ( del ) – video fra Weber.

Avstanden mellom støttevegger er. Blokken har et spor for armering og utstøping med betong. PLASTLÅS TIL RINGMUR JACKON. Thermomur 3eller Såleblokk. Bruker laservater for å legge ut plankebiter der blokkskjøtene kommer.

Mellom nederste blokk og såleblokk legges fugemørtel i full bredde. Såleblokk : Type R Ved de fleste vanlige grunnforhold kan lette bygninger. Vi samarbeider tett med både sundolitt, Vartdal Plast og jackon med.

MURTE YTTERVEGGER MOT TERRENG ALT.

Det lasset var noe dritt å losse alene på kvelden i Oslo, såleblokker og to paller med sementsekker på tonn. Skal til Jackon igjen til Søndag. JACKON RADONSPERRE SYSTEM Monteringsanvisning Tilfredsstiller.

Med såleblokk Uten såleblokk Gjennomføringer Ved gjennomføringer klippes . Elementene brukes som forskaling og tosidig isolering av ringmuren.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez