Hvorfor kildesortere

Ved å kildesortere avfallet vårt tar vi vare på ressursene i avfallet, og sikrer at farlig avfall blir håndtert på en forsvarlig måte. Mesteparten av avfallet er ressurser som. Gjennom å kildesortere , kan ditt avfall bli en ressurs. Vi kildesorterer derfor av ulike . Når materialet gjenvinnes til nye produkter sparer vi både . Lurer du på hva din bedrift skal kildesortere ?

Litt enkelt sagt, er det tre ting du bør tenke på. Det handler om lovkrav, økonomi og . God avfallshåndtering og kildesortering er bra for miljøet, bidrar til å ta vare på ressurser og kan bli verdifullt for bedriften. Kildesortering er stikkordet – men kommunene har ulike løsninger.

Hvilken er best, og hvorfor skal man egentlig kildesortere ? Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår, og for å sørge for miljøvennlig. Hvorfor skal vi kildesortere ? Spørsmålet er egentlig enkelt: Hva er mest miljøvennlig: Å brenne eller deponere avfallet – eller kildesortere og gjenvinne det?

Hva ligger i søppeldunken din? Henteordning for husholdningsavfall. Det er kilo mer enn året før, noe som er den største økningen siden målingene startet. For å motivere folk til å kildesortere , innførte Søre Sunnmøre Reinhaldsverk en avgift basert på vekta til restavfallet.

Tidligere kastet vi alt avfall samlet, uten å tenke på gjenbruk eller å benytte avfallet som råvare i ny produksjon. Endelig kan hele Oslo kildesortere i blå og grønne poser. På grunn av at produkter som går på strøm inneholder mye miljøgifter er det viktig at de håndteres på en forsvarlig måte når de . Myndighetene, kundene og omgivelsene dine forventer at du kildesorterer avfallet, alle vet at det er bra for miljøet.

Det er viktig at farlig avfall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) blir kastet riktig, slik at de farlige stoffene blir riktig behandlet. Da vil ikke lenger de tungt . Norge har gode avfallsordninger og nordmenn er generelt ganske flinke til å kildesortere plast, sier Håkon Lindahl, fagsjef i klima- og . Hvordan kan jeg bidra til avfallsreduksjon? Avfallsordningene i Grenland.

Her er unnskyldningene vi bruker for ikke å kildesortere. Grønt Punkt Norge har foretatt en spørreundersøkelse for å finne ut hvorfor noen ikke . Lese: Les minutter i leseboka i lesemappa. Husk at en voksen må underskrive på lesekortet at du har lest .

Kampflyet F-bruker i en time like mye som en . Hva er din unnskyldning for ikke å kildesortere ? På den måten får vi skilt de materialene som kan gjenvinnes fra det avfallet som skal gå til forbrenning og bli fjernvarme. Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de . Endringene har bestått i at man i utgangspunktet hadde en idé om at man skulle kildesortere i Oslo, men ikke hadde noen anelse om hva . REN straffer ikke de som velger å la være å kildesortere. Men vi vet at kildesortering nytter og at byen blir enda bedre å bo i dersom alle er med og bidrar! Grønnpunkt har foretatt en undersøkelse for å se på hvorfor folk ikke. Stadig større mengder avfall er i ferd med å bli et alvorlig miljøproblem i Norge.

Også i Finnmark øker avfallsmengdene.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez