Hvordan megge en motor

Isolasjonsresistansen er helt uavhengig av hvordan motoren er. Du vil selvsagt megge alle viklingene selv om den er koblet i trekant også. Three-phase power, introduced by inventor Nikoa Tesla, uses a polyphase system of alternating current to supply power to large motors and.

Koble motoren fører fra strømkilden. Alltid isolere innkommende strøm ved å enten slå av bryteren til enheten, eller koble enheten der motoren er installert. Halfway through I was saying.

Megging a motor presented by Katie Nyberg for Galco TV. Har nettopp lest at å megge motoren går fint og. Hvordan sjekke motorens isolasjon med megaohmmeter. Motoren akselererer ikke godt og opererer med unormal hastighet.

Megger insulation test on a bad motor. Noen ganger, skjønt, har motoren mer. Man kan jo megge med 250V om det er noen grunner til at man ikke kan ta ut ampullene. Test resultatet som skal være minst 1Mohm vil si noe.

Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at isolasjonen mellom strømførende ledere og PE leder og.

Hvis motoren brytes ne kan det ikke være nok å bare undersøke det for å forstå årsaken til feilen. Vi vil prøve å bruke de enkleste tekniske metodene og. Måling af forsyningsspænding ved motor 2. Jeg har noen spørsmål angående isolasjonsmåling av elektromotor. Måten du beskriver å megge motor.

Så for å sammenligne min gamle og kansje defekt motor med den nyinnkjøpte fant. Så til esc`en hvordan kan man måle om den er ok? Har jeg tilsluttet den nye afbryder forkert, eller er motoren brændt af grundet. Jeg har prøvet at illustrere hvordan jeg har forbundet faserne til . Så langt har vi fått oss fylkeslag på sju uker, vi stiller til valg i fylker og har . I følge selger var motoren netopp skiftet.

Du får ikke overbelastning i den forstand , men er skadelig å motoren kan fort gå i stykker. Og hvis du har feil i motoren da bytter motorstyringen, så ryker den tvert. Jeg lurer på hvordan jeg går frem når jeg skal megge el.

Derudover bør du overveje hvordan du skal starte og stoppe med omformeren. Se 15: Start af motor og 16: Stop af motor. Beskyttelse af motor og omformer. Polomkobbelbar motor med adskilte viklinger eller polomkobbelbar motor med.

Start og stopp av en motor , med lamper for drift og feil.

Forstå hvordan og hvorfor vi utfører en sluttkontroll, isolasjonsteste( megge ), motstand i viklingene.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez