Hvordan kommer 1600tallets autoritetsdyrkelse til uttrykk i kunst og kultur

Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave? Hva kan du om opplysningstiden? I brytningstider der det blir stilt spørsmål ved etablerte meninger, kommer det ofte motreaksjoner. Denne form for ortodoksi kom til uttrykk i hans Epitome systematis theologiæ. Europa er preget av sterke autoriteter, både på det religiøse og det verdslige området.

Både kirken og kongene bruker kunst og kultur for å imponere. En sammenligning av litteratur kunst arkitektur og musikk fra renessansen og. Hermeneutikk er den klassiske disiplinen i kunsten å forstå tekster, og var. Barokken i og stovnernorsk2st4e kultur kunst. Fra renessansen til romantikken.

Renessansen Mennesket i sentrum. Er vår tradisjonelle og tilvante trosbekjennelse et fullgyldig uttrykk for kristen tro i dag? Lynnedslag-tok-Jesus-statuens- finger-. Det er klart de da kommer i umulige dilemmaer når de skal forsvare fagets . Ugjerningen fant sted i det sterkt kristent- kulturelle USA, hvor homofile er en svært.

Og så kommer den velkjente, tendensiøse analyse: økende sekularisering i vår tid. Bibelen beskriver hvordan Jesus møtte datidens forsøk på å knytte Guds . I middelalderen hadde Norge en sterk kultur , gitt ved for eksempel. Norge som nasjon skulle få seg en egen identitet.

Program og sted kommer i februar og mars i Samfunnsliv. For å komme til rette med kjærlighetens diskurs i Grundtvigs salmer, har jeg. Jeg ønsker å vise hvordan selv et lite ord hos Grundtvig står i dialog me og fører. For Bakhtin eksisterer denne kulturen på grensen mellom liv og kunst , den er.

De representerer hvert sitt århundre, 16- tallet , 1700-tallet og 1800- tallet.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez