Hvor mange kasus har norsk

Ellers finnes det mange gamle kasusuttrykk som har. Det finst mange språk som ikkje har kasus. Då blir funksjonen til ein nomenfrase uttrykt ved hjelp av ordrekkjefylgje eller ved samsvarsbøying . Gammelnorsk hadde kasus , og rester etter dette finner vi i faste uttrykk som til bords og i. Språket er tvetydig i mange tilfeller.

Denne bloggen er laget kun for mine egne behov og vil være et sted hvor jeg noterer ned tanker som jeg vil ta vare på.

Vi legg til e-ar etter mange substantiv, adjektiv og verb. Innebærer ikke kasus at ord har forskjellige endinger avhengig av hvor de brukes? Fordi norrønt har kasus , er ikke ordstillingen så viktig på norrønt som på moderne norsk.

Jeg er interessert i hvor mange genus det sies norsk språk har og hvilke. Jeg tar ikke med flere kasus enn nominativ siden det er nok til å demonstrere . Wetås har i sin avhandling avdekket at kasus var i bruk i norsk i alle fall helt . Er det tsjekkisk eller finsk som har veldig mange kasuser? På norsk har en en kasusløs form av substantivene, og genitiv.

Kasus er ikke lenger i levende bruk i norsk substantivbøyning.

Et lignende eksempel har vi i holdningen til Støre er i overkant røff (Dagbladet), hvor det,. Noen språk greier seg fint helt uten kasus , mens andre har 20. Deutschlinks, hvor du finner en elementær tysk grammatikk (på norsk ), samt. Sida er laga av faren min, Hogne Vindenes, som har jobba som tysklektor i mange år. Her kan du lese mer om hvor du kan begynne.

Hopp til navigering Hopp til søk. på nynorsk: kasus – leksikonoppføringer. På mange språk markerer man i stedet denne forskjellen med en . Hvor mange snakker dette språket: ca. Polsk er et bøyningsspråk og har syv kasus for. Mange konsonanter i polsk er stemte dvs.

Som svært mange språk over heile verda skil finsk heller ikkje mellom . Fagstoff: Om hvordan det norske språket har forandret seg i løpet av de siste to tusen åra. Norrøn setningsbygning og kasus. På den måten kommer mange greske og latinske ord inn i det norrøne språket. Norsk og engelsk – venner for livet? I norsk har en bare to såkalte kasus , nominativ og.

Orda har rett og slett mange bøyingsendingar, og dei som vil læra seg. Russisk- norsk handel har et enormt potensial.

Berkov en hyppig gjest i Norge , hvor han har. I samisk får substantivene ulike bøyingsendelser, alt etter hvor mange stavelser det. Likestavelsessubstantiv er substantiv som har to stavelser i siste takt i. Ordene har med andre ord mange bøyningsendelser.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez