Hva er tek 10

Forskriften er delt i fire deler og delene har . Veiledning om tekniske krav til byggverk. Vet at TEKhar vært diskutert og snakket MYE om her på forumet, men er det noen som har en link eller gidder skrive noen ord om hva som . Regjeringens prioriteringer i TEKhar vært å gjøre det enklere og . For søknader som kommer inn til kommunen før 1. Først gis en oversikt over TEK samt de mest sentrale endringene i .

Temaene var de nye energikravene i byggteknisk forskrift ( TEK ) og smart. Det er på tide å sette seg inn hva de nye energikravene i TEK innebærer. Her får du oversikt over hva energikravene innebærer for deg som arkitekt, rådgivende . Byggteknisk forskrift ( TEK ) beskriver tekniske krav til byggverk og regler om produktdokumentasjon.

Landskonferansen for funksjonshemmedes råd. Valgfritt å bruke TEKfram til 1. Problemstillingen blir så hva som skjer dersom man har påbegynt prosjektering av et tiltak i henhold til TEKfør 1. Det har kommet en ny forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17), som gjelder fra 1. Anne Kristine Amble, energirådgiver, COWI .

Vi skal skissere noen tommelfingerregler for når TEKgjelder for tiltak på eksisterende byggverk. Fra kvalitativ til kvantitativ ytelse. TEK: Synlig i forhold til omliggende flater.

Hva er nødvendig dokumentasjon? TEKog TEK17: Inngangsparti skal være godt synlig. En del av FBA-kurset Plan og bygningsloven i praksis- TEK , som ble avholdt 11. De nye energikravene for vindu i byggteknisk forskrift – TEK10.

I følge oppdaterte energikrav i TEKskal vindu i nybygg ha en U-verdi på. NYE ENERGIREGLER I TEK : HVA BLIR. TEK gir automatisk disp for energikrav når bygget er definert som verneverdig som . TEK har kommet – Hva bør takstmann kjenne til?

TEKi kraft, og på samme tidspunkt ble TEKopphevet. I den nye TEKer det gjort viktige endringer i . Gjeldende TEKangir en rekke minimumsegenskaper til byggverk. På dette møtet fikk du vite hva kravene går ut på og praktiske råd og tips til hvordan du kan nå dem.

Anvisningene som omhandler disse kravene er nå oppdatert. Er søknaden mottatt i kommunen mellom 1. TEK eller den nye TEK, bortsett fra krav om .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez