Fasadeendring bergen kommune

I deler av Bergen er det flere . Sette opp levegg, gjerde eller støttemur Sette opp skilt og reklame Slå sammen eiendommer Utføre bruksendring Utføre fasadeendring Utføre riving. Handelens og Sjøfartens Hus AS v/ Bergen eiendomsforvaltning AS. Tiltakshaver er den samme som . Prisene er hentet fra gebyrregulativet 2018. Vedtaket etter behandling av byggesøknaden bestemmer den endelige prisen. Beregningsgrunnlaget for gebyr som . Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hån uten hjelp fra fagfolk.

Det kan for eksempel være å . Hva som bør vurderes som mindre fasadeendringer vil være helt . Saken gjelder søknad om fasadeendring og tilbygg. Det er søkt om utvidelse av altan over hele rekkehusets bredde samt etablering av takvindu. Søknad om fasadeendring i form av etablering av takterrasse og takvindu på.

Etter plan- og bygningsloven § nr skal kommunen se til at . Kommunen krever søknad kun om husets eksteriørkarakter endres. Her er kommunens tekst: Fasadeendringer er å anse som mindre så lenge endringene ikke medfører at .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez