Egenandel lege 2016

Når du går til legen , får du dekket mesteparten av utgiftene. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1. Finn ut hvor mye du bør betale i egenandeler for behandling hos lege , fysioterapeut og. Frikort egenandelstak Frikort egenandelstak 2. Takster for allmennpraktiserende lege i fastlegeordningen.

Egen – står for egenandel. Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege. Gravide (svangerskapsrelaterte plager), Ingen egenandel.

Vilkår for at egenandelen skal telle med. For at en egenandel skal telle med i frikortopptjeningen må visse vilkår være oppfylt. For militærpersonar er det likevel eit vilkår at legehjelpa ikkje vert gitt av militærlege. Som hovudregel skal du som lege alltid nytte dagtakstar når du gjev .

Størrelsen på egenandelen du skal betale hos lege vil blant annet bero på om du oppsøker legen på dag eller kveldstid og om legen er spesialist. Maksimal egenandel på blå resept endres ikke. Hos lege og andre behandlere med driftsavtale må du betale en egenandel. Her får du en oversikt over hva som . Dette er hva legen kan ta betalt av deg for en legetime. Barn under år og minstepensjonister betaler ikke egenandel.

DYRERE: Legebesøk blir dyrere fra 1. Del Tweet Epost Kommenter. Her er det ingen egenandel , legemidlene er gratis for pasienten. Vi tar i mot all betaling når det gjelder egenandel , forbruksutstyr og medisiner i ekspedisjonen. I egenandelstak inngår egenandeler fra lege , psykolog, poliklinikk.

Nå er det besluttet at leger ikke kan ta gebyrer utover fastsatte egenandeler og. Andre helsetjenester, slik som for eksempel legebehandling og . Hva betaler du for en konsultasjon, hvor lenge varer den og hva tar legen for å sende en resept? Selve blodprøven koster NOK i egenandel.

For at du ikke skal betale mer enn egenandelen, må legen ha fastlegeavtale med kommunen.

For å finne ut om legen har . Endring i legetakster fra 1. Det vises ikke til 15 . På grunn av økte egenandeler er det også endringer i forholdet mellom egenandel og refusjon på mange takster. De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. EGENANDEL , FRIKORT OG REISEUTGIFTER.

Noen grupper slipper å betale.

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez