Byggetillatelse tilbygg

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for tilbygg innenfor tiltaksklasse 1. Spørsmål eller kommentar til innholdet? Mellomstore tiltak, som for eksempel garasjer, balkonger eller tilbygg på inntil 50kvm, kan søkes om på en enklere måte som heter melding om . For hus- og hytteeiere som går med planer om et tilbygg , om å sette opp et lite uthus eller bygge et gjerde på tomta, er det svært viktig å gjøre seg kjent med de. Det er imidlertid noen begrensninger i forhold til størrelse, .

Det kan nemlig være straffbart å bygge tilbygg eller terrasse uten å søke. Du trenger faktisk ikke alltid å søke om tillatelse for å bygge tilbygg på hytta. Selve huset er et gammelt, lite trehus på kvadratmeter, inkludert.

Sjekk om du må sende byggesøknad for påbygg, tilbygg eller kjeller, om du kan søke selv eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden. Søknad om byggetillatelse må sendes for nybygg og vesentlige . Målet med de annonserte endringene er at det skal bli enklere for folk flest ved bygging av små og enkle tilbygg. Blant annet åpnes det for at .

Endring av eksisterende bygning som f. Skal du bygge hus, garasje eller tilbygg må du regne med å hente inn byggetillatelse fra kommunen, og dette kan som sagt ta litt tid. For de litt større tiltakene man kan bygge uten å søke f. Dersom det kreves byggetillatelse fra kommunen må det fylles ut. I deler av Bergen er det flere . Bygge tilbygg (altan, terrasse). Vedkommende må i søknaden om byggetillatelse sannsynliggjøre at arbeidene.

Ved tilbygg må denne tegnes sammen med eksisterende bygning. Husk at også eventuelle endringer i terrenget må vises på tegningene. Tilbygg til bolig, fritidshus Kr. Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av tilbygg hvis det er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det vises til søknad fra Olaf Melbø om bygging av tilbygg til hytte på gnr.

Både uthus og to tilbygg er oppført uten byggetillatelse. Med henvisning til Pbl. Det kan være balkong, veranda, åpent overbygget inngangsparti, ved- og sykkelbod.

Følgende punkter bør være på plass før ombygging av loft eller tilbygg.

Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk. Når en frittliggende bygning eller et tilbygg unntatt fra søknadsplikt er ferdigstilt skal . Forfatter: Flaata, Stein. Dette er forutsetninger for at naboen slipper å søke byggetillatelse og dermed også wrsle deg.

Mer frihet til å bygge, innebærer også mer ansvar. Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket . Dispensasjonsvedtak legges ved søknad om byggetillatelse , .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez