Brændværdier træ

Bliv klogere på brændværdier og hvilken indflydelse de har for dig. Det vigtige er selvfølgelig at få så mange kilo tørt træ som muligt for så få penge som muligt . For træ gælder, at træarter med relativt høj rumvægt, f. Læs mere om brændetyper og brændværdi. Som udgangspunkt kan du bruge alle typer træ i din brændeovn. Et kilo træstof afgiver samme .

Som en enhed for hvor meget kemisk energi et stof indeholder, bruger man størrelsen brændværdi. Brændværdien af et stof er den energimængde, der frigives . I kg tørt træ er brændværdien megajoule svarende til ca. Hvis man kunne tørre træ fuldstændigt, så der ikke var noget vand i det, ville nåletræ faktisk have en effektiv brændværdi , der var lidt højere end brændværdien . Træ til brænde har forskellig brændværdi eller massefylde afhængig af, hvor hårdt træet er og hvor langsomt træet vokser.

Massefylden for den brænde du . Under normale tørringsforhold har træ i praksis et fugtindhold på – og her er en brændværdi på ca. Ser vi først på brændværdierne , så viser mange undersøgelser, at gran har en større brændværdi end bøg. Det skyldes, at gran og andre .

Enheder, omregningsforhold og brændværdier. Energiindhold i træ og træpiller er det samme. Nåletræs brændværdi ligger i gennemsnit højere og løvtræernes ligger ca. Til gengæld brænder de hurtigere end de tunge typer brænde og giver mindre varme.

Ovenstående fine brændværdier fra Lars er vel at mærke pr rummål, eks. Da brændværdien pr kg træ er identiske for de forskellige sorter, . Der findes mange forskellige typer af træ , som du kan få som brænde herhjemme. Imidlertid udnytter en standard-brændeovn ikke . Rumtætheden kan svinge Vandindhol brændværdi pr.

Især når man skal lave mad over bål er det . Se de forskellige trætypers brændværdier. Det kan være vigtig for dit valg af brænde, du vælger at købe og fyre med. Nedre brændværdi , Typisk vandindhold. Blødt træ , råfor- arbejdet.

Forbrænding med energigenvinding. For velkendte brændsler som kul, træ og halm kan bruges empiriske formler, . Uproblematisk, energi går tabt. Brændsler har en brændværdi som udtrykker hvor meget varme brændslet leverer ved afbrænding. Alt brænde har den samme brændværdi pr .

I de gamle proceskort er der regnet udfra forskellige brændværdier , hvilket der ikke kan . Du må kun fyre med rent og tørt træ i brændeovne og pejse. Et kg brænde har stort set lige stor brændværdi – uanset trætype. Sammenligning af brændværdier. Som tommelfingerregel kan man med en kasserummeter brænde .

Recent Posts
Archives

GiottoPress by Enrique Chavez